Publication:
Plastic deformation of tungsten under fusion-plasma exposure conditions

No Thumbnail Available
Official URL
Full text at PDC
Publication Date
2019-02-09
Authors
Dubinko, Andrii
Advisors (or tutors)
Noterdaeme, Jean Marie
Terenteyev, Dmitry
Hernández Mayoral, Mercedes
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Universidad Complutense de Madrid
Citations
Google Scholar
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Using Nuclear Fusion to produce price-competitive electricity is an important element in the European Research and Development Agenda. The next big step is to create ‘first plasma’ in ITER – the key facility for development of commercial fusion power. While this fusion test-bed is under construction, a number of technical and scientific challenges remain problems that must be solved to enable the efficient and safe operation of ITER. Ensuring proper functioning of the divertor is one of those challenges. The field lines of a diverted plasma deflect particles, in particular impurities, in the scrape-off layer (the region from the vessel region up to the magnetic separatrix, which is the boundary of the confined plasma region) towards the divertor, where they are to be neutralized and removed through a pumping system. The divertor exhausts the heat produced by the fusion reactions and enables the removal of helium and other impurities by apumping system, hence it is a vital component of the whole system...
Het gebruik van kernfusie om prijsconcurrentiële elektriciteit te produceren is eenbelangrijk element in de Europese Onderzoeks- en Ontwikkelingsagenda. De volgendegrote stap is het creëren van het eerste plasma in ITER - de belangrijkste faciliteit voorde ontwikkeling van commerciële fusiecentrales. Terwijl deze fusie testreactor inaanbouw is, blijven er een aantal technische en wetenschappelijke uitdagingen,problemen die moeten worden opgelost om de efficiënte en veilige werking van ITERmogelijk te maken.Het verzekeren van een goede werking van de divertor is een van die uitdagingen. Develdlijnen van een afgeleid plasma leiden de deeltjes om, in het bijzonderonzuiverheden, in de afscheidingslaag (het gebied in het vacuümvat tot aan demagnetische separatrix, die de grens van het afgesloten plasmagebied vormt) naar dedivertor, waar ze worden geneutraliseerd en verwijderd via een pompsysteem. Dedivertor vormt de uitlaat voor de warmte die door de fusie reacties wordt veroorzaakten maakt het mogelijk om He en andere onzuiverheden te verwijderen doo..
Description
Tesis de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Físicas, leída el 11-06-2018
UCM subjects
Keywords
Citation
Collections