Publication:
Unha ollada desde os feminismos críticos ás políticas exteriores feministas de Suecia, Canadá, Francia, México e España

Loading...
Thumbnail Image
Full text at PDC
Publication Date
2021
Advisors (or tutors)
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional
Citations
Google Scholar
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Este artigo analiza o contexto da aparición da narrativa de “política exterior feminista” e as principais características das estratexias adoptadas por Suecia, Canadá, Francia, México e España para reflexionar sobre a súa novidade (ou non). Baseándose nas achegas dos estudos feministas críticos en Relacións Internacionais en relación coa axenda internacional de xénero, preséntanse algúns dos elementos positivos e, sobre todo, os máis problemáticos desta narrativa, para finalmente suxerir como unha “política exterior feminista realmente nova”.
Este artículo analiza el contexto de surgimiento de la narrativa de la “política exterior feminista” y los rasgos principales de las estrategias adoptadas por Suecia, Canadá, Francia, México y España con la finalidad de reflexionar sobre su carácter novedoso (o no). A partir de las aportaciones realizadas por los estudios feministas críticos en Relaciones Internacionales en relación con la agenda internacional de género, se presentan algunos de los elementos positivos y, sobre todo, de los más problemáticos de esa narrativa, para finalmente sugerir cómo podría ser una “política exterior feminista” realmente novedosa.
This article analyzes the narrative context of the emergence of the “feminist foreign policy” as well as the main features of the strategies adopted by Sweden, Canada, France, Mexico and Spain in order to reflect on its novelty (or not). Based on the contributions made by critical feminist studies in International Relations regarding the international gender agenda, some of the positive and, above all, the most problematic elements of this narrative are presented in order to finally suggest how a truly novel “feminist foreign policy” could be.
Description
Keywords
Citation
Collections