Publication:
Del comerç electrònic a l'administració electrònica: tecnologies i metodologies per a la gestió d'informació

Loading...
Thumbnail Image
Full text at PDC
Publication Date
2003
Advisors (or tutors)
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Citations
Google Scholar
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
En aquest article es posa de manifest la importància de les tecnologies del comerç electrònic per a l'impuls dels serveis característics de l'administració electrònica, s'analitzen diversos aspectes tecnològics i metodològics en el desenvolupament de llocs web corporatius, es presenten els resultats de diferents estudis i informes sobre la situació dels llocs web per a l'oferta de serveis d'administració electrònica, i es proposa un model de bones pràctiques basat en els punts febles detectats.
Description
Keywords
Citation
Collections