Publication:
¿Por qué es importante la publicidad exterior para nuestras ciudades?

Loading...
Thumbnail Image
Full text at PDC
Publication Date
2022-03
Advisors (or tutors)
Editors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Estudis de Ciències de la Infromació i de la Comunicació de la UOC i Publicacions a Internet
Citations
Google Scholar
Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Description
Keywords
Citation
Collections