Publication:
Método docente de proyecto social real: de la responsabilidad social a la RRI, investigación e innovación responsables

Research Projects
Organizational Units
Journal Issue
Abstract
Este año el grupo pretendío ajustar el método docente de proyecto social real a los requisitos de la emergente disciplina de RRI, mediante proyectos de aprendizaje-servicio con ONGs internacionales y mediante iniciativas profesionales que fomenten la empleabilidad de los estudiantes.
This term the educational innovation team pretended to adjust the methodology of real social projects to the emerging discipline of RRI, carrying out learning-cooperation projects in collaboration with international NGOS. Also, the team set up initiatives that foster the employability of university students.
Tämän vuosikurssin aikana edukatiivisen innovaation ryhmä on pyrkinyt siirtymään sosiaaliseen vastuun käsitteestä juuri syntymässä olevan RRI, responsible research& innovation filosofian piiriin. Tämä on tapahtunut oppimis-yhteistyö projektien kautta, joita on tehty yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa sekä myökin aloittamalla hankkeita jotka voivat parantaa opiskelijoiden työllistettävyysmahdollisuuksia. (en finés)
Description
Keywords
Citation